נגיעות במודעות עם אתי דמרי

תכנית שנוגעת במילים ובצלילים, בבני אדם, יוצרים, מחנכים, אנשי תרבות ורוח.

בתכנית יוזמה חברתית להעלאת המודעות לאמירת מילים טובות. "מדברים מילים טובות"

פינת פרשת השבוע ברוח המילים הטובות.

סגירת תפריט