);

נגיעות במודעות עם אתי דמרי

תכנית שנוגעת במילים ובצלילים, בבני אדם, יוצרים, מחנכים, אנשי תרבות ורוח.

בתכנית יוזמה חברתית להעלאת המודעות לאמירת מילים טובות. "מילה טובה"

פינת פרשת השבוע ברוח המילים הטובות.

סגירת תפריט