);
הקול אהבה.
התוכנית שמנגנת את הקול הפנימי על גווניו.
               התוכנית מטרתה להראות שיש מקום לכולנו בכל הצבעים
              ובכל הקולות. ויש תקווה לאהבה כי אין באמת ייאוש בעולם. 
             מטרת התוכנית לתת השראה ולהראות לאדם כי הוא הרבה יותר "גדול" 
             מכל מה שאמרו לו , תודעה היא פורצת גבולות.
 
נצח אזולאי סקורניק מורה ומלווה לחיבור בין גוף נפש ותודעה 
מייעצת לפיתרון קונפליקטים ומרצה. 
סגירת תפריט