אלי אור אלטון ג'ון חלק ב

להאזנה כפודקסט ראה למטה

תוכן:
יצירות מהשנים הראשונות, שעקב אילוצי זמן בתוכנית הראשונה המצומצמת לא הספקתי,
וכן שירים מ 1978 ועד כולל 1988 .

דילוג לתוכן